Resim
Anasayfa » Rüya Tabirleri » Rüyada kara yılan görmek

Rüyada kara yılan görmek

Yılan

* Gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine.

* Vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek aile fertlerinden birinin düşmanlığına. Ağızdan yılan çıkması kötü söz söyleyerek bundan zarar görmeye.

* Yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek kişinin vefat etmesine. Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına.

* Yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye. Yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye. Yılan tutmak korktuğu şeyden emin olmaya, yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere.

* Büyük yılan büyük ve güçlü düşmana, küçük yılan zayıf düşmana. Ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya. Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye. Bir yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına. Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya. Kab dolusu yılan görmek müslümanlara buğzetmeye.

* Yeşil yılan din düşmanına. Etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine. Yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya. Evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana.

* Yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına. Yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye. Yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya. Altın, gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra, Arkadan yürüyen yılan hileli düşmana.

* Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir. Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı kocanın kavga etmesine işaret eder.

* Rüyada yılan görmek, hilekar bir düşmanla tabir olunur. Evinde yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna, evin dışında yılan görmek düşmanın dışarıda bulunduğuna delalet eder.

* Bir yılan öldürdüğünü gören düşmanına üstün gelir. Bir yılanı öldürüp eliyle yerden kaldırdığını veya parçalayıp öylece kaldırdığını gören, düşmanına üstünlük sağlar ve malını alır. Yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören, düşman ile barışır.

* Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer. Başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır. Ayaklı yılan görmek, düşmanın kuvvetine işarettir. Etrafinda toplanmış bir çok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına; bunların kendini soktuğunu görmek, onlardan zarar göreceğine; sokmaması, zararı dokunmayacağına delalet eder.

* Rüyasında tırnaklı, pençeleri ve boynuzları olan yılan görmek, gayet şerli büyük bir düşmana işarettir. Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur. Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, kederlenir.

* Cabir’ül Magribi’ye göre, rüyasında burnundan, memesinden cinsi organlarından yılan çıktığını görenin evladı kendisine düşman olur. Yılanın kulağından, göbeğinden veya ağzından çıktığını görmek, ev halkının rüyayı görene düşman olduklarına delalet eder.

* Halit el-İsfehani’ye göre; koynundan yılan çıktığını görene, oğlu düşman olur. Yastığı veya yatağı üzerinde bir yılanı öldürdüğünü görenin, eşi vefat eder. Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir olunur. Bir yılanla uğraştığını gören, düşmanı ile kavga eder, kendini bir yılanın soktuğunu gören, düşmanından zarar görür.

* Bir ev yılanı gören, düşman şerrinden uzak kalır. Bir yılanı kesip parçaladığını gören, düşmanından öcünü almış olur. Bir yılan beslediğini ve ondan korkmadığını gören, büyük bir mevkie ulaşır. Rüyada büyük bir yılan görmek, düşmana işarettir. Rüyasında ağzına bir yılan girdiğini gören, büyük bir ilim sahibi olur.

* Ebu Sait El-Vaiz’e göre, kara yılanı görmek mal edinmeye; su yılanı görmek, hatırı sayılan biriyle arkadaşlığa; ejderha görmek, kuvvetinin ve kudretinin artmasına delalet eder. Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını gören, sevinir; bir yere gökten bir yılan düştüğünü görmek, o yerin idarecisinin ölümüne işarettir.

* Başının üzerinde yılan gören, hükümet makamlarınca itibarlı sayılır. Yılanlarla dolu bir yer görmek, müslümanlara karşı düşmanlığa yorumlanır.

* Cafer-i Sadik’a (RA) göre, rüyada yılan görmek on şekilde tabir olunur; Gizli düşmanlık, geçim, selamet, hükümet, emirlik, devlet, eş, evlat, ölüm ve sel.

Bir başka rivayete göre de:
* Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir.Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir.Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya işarettir. İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur. Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur.

* Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir. Yılan, mal sahibi düşmandir. Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafindan mal gelir. Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur. Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafindan bir eza ve mesakkat erişir. Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanını katleder ve düşmanlarına galip gelir.

* Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider. Küçük yılan, küçük çocuktur.Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder. Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir. Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder.

* Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddetlisidir. Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzunedecek seytanin tasallutuna işarettir.

* Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbeder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar. Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümid kesilir.Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder. İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder.

* Rüyada yılanın etini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder. Yılanın zehiri kendisine tesir edip et ve kemiklerin birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır. Eğer bu halden öldüğünü görse, düşmanı onu öldürür.

* Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir.Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan kormadığını görse, o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür.Rüyada görülen su yılanları maldır.

* Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmesi, faydalı maldır. Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş birtakım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine işarettir.

* Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır. Yılanların gözü önünde yürüdüklerim ve etrafinda dolaştıklarını gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana işarettir.Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa,düşmanından emin olur ve ona zafer bulur. Ölmüş bir yılan görse, kendi çabası olmadan Allah-u Teala düşmanını helakeder. Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarını görse, bu rüya akrabalarından olan düşmana işarettir. O yılanları yine aynı şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına işarettir. Bir şehirde yılanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehre sahip olur. Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlik ve sevince erişir.

* Yılanlar hastalık ve kederi anlattığı gibi, düş kırıklıklarının da işaretçisidirler. Engerek yılanı bir bela anlamını taşır. Boğa yılanı ise, karışık ve kötü günlerin yaklaşması olarak değerlendirilir.

* Rüyada yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek; düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına, yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek; bir düşmanınızı yeneceğinize, yılan eti yemek; bir işten fayda elde etmeye, yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir.

Yeni Rüyada kara yılan görmek Rüya Tabirleri Rüyada kara yılan görmek
Anasayfa » Rüya Tabirleri » Rüyada kara yılan görmek

Rüyada eski para görmek

Rüyada Ceviz Görmek

» Rüyada Kan Görmek

» Rüyada İnek Görmek

» Rüyada Yumurta Görmek

» Rüyada doğum yapacağını görmek

» Rüyada dişlerin düşmesi

» Rüyada Doğum Yapmak

» Rüyada ağzından kan gelmesi

» Rüyada üzüm yemek

» Rüyada doğum yapan kadın görmek

Copyright © 2014 Facebook Sözleri - Güzel Sözler - Kozaklı Otelleri - Soru Cevap - Kahve Falı - Rüya Tabiri

Resimli Sözler

En Güzel Rüyada kara yılan görmek İndir Rüyada kara yılan görmek En iyi Rüyada kara yılan görmek Paylaş Rüya Tabirleri Paylaş Rüyada kara yılan görmek Rüyada kara yılan görmek resimli anlamlı sözler resimler indir anlamlı güzel sözler aşk sözleri indir